Znowu widzę pułkownika B. — olbrzymia kupa płynnych świń wylała mu się z lewego oka, które zniekształciło się przy tym w sposób potworny. Scena teatralna — na niej potwory sztuczne. Ohydny świnio ryj w zielonej konfederatce z piórkiem. (Witkacy, Peyotl)
Facebook hyperreal Twitter hyperreal Kanał RSS neurogroove

chemia gałki muszkatołowej

chemia gałki muszkatołowej


1. Wstęp.
Związki chemiczne które można znaleźć w gałce muszkatołowej dzieli się zazwyczaj na trzy umowne grupy. Poniższy podział oparty jest również na tym schemacie, a wynika on z fizyko-chemicznej spójności tychże grup i pośrednio z ich różnego znaczenia technicznego.

2.Tłuszcze.
Jest to pierwsza grupa związków, znana pod wieloma nazwami, między innymi: masło lub balsam, czy mydło muszkatowe albo też oleum myristicae expressum. Tłuszcz ten pozyskuję się z gałki, rzadziej osnówki, w procesie jej hydraulicznego prasowania. Jego zawartość w gałce dochodzi niekiedy do 40%. Najważniejszymi jego składnikami chemicznymi są: mirystyna, czyli trójgliceryd kwasu mirystynowego oraz kwas mirystynowy, który jest prostym czternasto węglowym kwasem tłuszczowym.

3. Olejek eteryczny.
Drugą grupą substancji o znacznie większym dla nas znaczeniu jest olejek eteryczny. W handlu funkcjonuje on pod wieloma nazwami, między innymi: myristica oil, oleum myristicae albo po prostu olejek muszkatowy. Pozyskuje się go zazwyczaj poprzez destylację gałki z parą wodną, lub rzadziej poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi. Jego zawartość w gałce waha się w granicach 5-16%, a w kwiecie muszkatołowym 4-14%. Jest ona zależna głównie od odmiany surowca, jak i od sposobu jego przechowywania. W jego skład wchodzi szereg związków, które z kolei również można podzielić na dwie grópy.

3.1. Monoterpeny.
Są one pierwszą grupą substancji występujących w olejku eterycznym gałki muszkatołowej. Wyróżnia się wśród nich:
Kamfen 60-80% (*1), 158.5-159.5 C (*2)
Pinen 8% (*1), 229-230 C (*2)
Borneol 212 C (*2)
Geraniol 6% (*1), 229-230 C (*2)
Limonen, cymen, linalool, terpineol.

*1 Procentowa zawartość w olejku.
*2 Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 760 mmHg

3.2. Proste pochodne fenolu.
Frakcja ta nazywana jest też frakcją mirystycynową. Jej zawartość w olejku wacha się w granicach 4-8%. Można ją wyodrębnić z olejku poprzez jego destylację pod zmniejszonym ciśnieniem 1mmHg i odebranie frakcji o temperaturze 109-115 C. Głównymi składnikami tej frakcji są:
Mirystycyna 60% (zawartości w olejku)
Elemicyna 20%
Safrol 11%
Metyloeugenol 5%
Metyloizoeugenol 3%

4. Inne.
Trzecią grupę stanowią cukry, skrobia, pektyny, barwniki i inne mniej istotne dla nas związki.

6. Tabela zawartości.
Przypominam ze jednostka 1 ppm (part per milion) to 0.0001%.
Nazwa polska Nazwa angielska Zawartość
1,8-CYNEOL 1,8-CINEOLE 440 - 3,520 ppm
KWAS OCTOWY ACETIC-ACID
ALFA-FELANDREN ALPHA-PHELLANDRENE 180 - 1,440 ppm
ALFA-TERPINEN ALPHA-TERPINENE 400 - 3,200 ppm
ALFA-TERPINEOL ALPHA-TERPINEOL 120 - 9,600 ppm
ALFA-TUJEN ALPHA-THUJENE
AMYLODEXTRYNA AMYLODEXTRIN 250,000 ppm
WAPŃ CALCIUM 1,110 - 2,000 ppm
KAMFEN CAMPHENE 80 - 640 ppm
CAPRYLIC-ACID
CARBOHYDRATES 285,000 ppm
CEROTINIC-ACID
CHROM CHROMIUM 16.4 ppm
CIS-P-MENT-2-EN-1-OL 20 - 160 ppm
CIS-PIPERYTOL CIS-PIPERITOL 20 - 160 ppm
CIS-SABINENE-HYDRATE
KOBALT COBALT 0.6 ppm
COPAENE
COPPER 10 - 21 ppm
CYMEN CYMENE
D-ALFA-PINEN D-ALPHA-PINENE 5,200 - 64,000 ppm
D-BETA-PINEN D-BETA-PINENE 3,000 - 64,000 ppm
D-BORNEOL D-BORNEOL 4,200 - 25,600 ppm
DIPENTEN DIPENTENE 3,200 - 12,800 ppm
ELEMICYNA ELEMICIN 20 - 3,500 ppm
EO 20,000 - 160,000 ppm
EUGENOL EUGENOL 40 - 320 ppm
TŁUSZCZ FAT 250,000 - 400,000 ppm
FIBER 40,000 - 116,000 ppm
KWAS MRÓWKOWY FORMIC-ACID
FURFURAL 15,000 ppm
FURFUROL 15,000 ppm
GAMMA-TERPINEN GAMMA-TERPINENE 580 - 4,640 ppm
GERANIOL GERANIOL
GERANYL-ACETATE 20 - 160 ppm
HEXADECANOIC-ACID
IRON IRON 30 - 45 ppm
IZOEUGENOL ISOEUGENOL 140 - 320 ppm
LAURIC-ACID 375 - 1,600 ppm
LIMONEN LIMONENE 720 - 5,760 ppm
LINALOL LINALOL
LINOLEIC-ACID 6,000 ppm
MAGNEZ MAGNESIUM 1,830 - 2,030 ppm
MANGAN MANGANESE 23 - 29 ppm
MALABARICONE-B 172 ppm
MALABARICONE-C 172 ppm
METOKSYOEUGENOL METHOXYEUGENOL 400 ppm
METYLOEUGENOL METHYL-EUGENOL 20 - 900 ppm
METYLOIZOEUGENOL METHYL-ISOEUGENOL 550 ppm
MIRCEN MYRCENE 740 - 5,920ppm
KWAS MIRYSTYNOWY MYRISTIC-ACID 60 - 304,000 ppm
MIRYSTYCYNA MYRISTICIN 800 - 12,800 ppm
OLEANOLIC-ACID
OLEIC-ACID 13,000 - 176,000 ppm
P-CYMEN P-CYMENE 120 - 960 ppm
KWAS PALMITYNOWY PALMITIC-ACID 25,000 - 128,000 ppm
PEKTYNY PECTIN 5,000 - 6,000 ppm
PENTOSANS 22,500 ppm
FOSFOR PHOSPHORUS 2,130 - 2,400 ppm
FITOSTEROLE PHYTOSTEROLS 620 ppm
PINEN PINENE
POTAS POTASSIUM 3,500 - 5,210 ppm
BAŁKA PROTEIN 58,000 - 75,000 ppm
RYBOFLAWINA RIBOFLAVIN 1 ppm
SABINEN SABINENE 5,420 - 43,360 ppm
SAFROL SAFROLE 120 - 2,720 ppm
SKLAREOL SCLAREOL
SÓD SODIUM 109 - 160 ppm
STARCH 300,000 ppm
KWAS STEARYNOWY STEARIC-ACID
TERPINEN-4-OL 600 - 4,800 ppm
TERPINEN-4-YL-ACETATE 20 - 160 ppm
TERPINEOL TERPINEOL
TERPINOLENE 340 - 2,720 ppm
TRANS-SABINENE-HYDRATE 60 - 480 ppm
WODA WATER 62,000 - 143,000 ppm
CYNK ZINC 13 - 20 ppm
Opracował Adriachu.


Tabela w pkt. 6 opracowana została na podstawie danych znalezionych w: bazie danych ars-grin.

Ocena: 
Zawartość serwisu NeuroGroove jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0. Więcej informacji: Hyperreal:Prawa_autorskie
© hyperreal.info 1996-2021
design: Metta Media